2 thoughts on “Avsnitt 29 Sidekicks

  1. En intressant hantering av en sidekick är vad China Mieville gör i ungdomsboken Un Lun Dun. Där har vi en sidekick av det postmoderna slaget, som vet att det är vad hon är, men sen går det inte riktigt på det vanliga sättet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s